Information till hyresgäster

Våra lokaler är bäst lämpade för stillsamma sammankomster med tillgång till ett kök för catering och beredning av enklare måltider. Lokalerna är stilfullt möblerade i en tidlös, elegant och samtidigt funktionell stil, som bör passa de flesta grupper med högt ställda krav.
 
Det finns två ingångar, en huvudingång och en gårdsingång för t.ex. handikappade som behöver använda hissen som finns på innergården. Denna ingång kan även användas för varor som skall upp till köket via separat köksingång.
 
Nyckel för att komma in till vår lokal finns hos de flesta begravningsbyråerna i Norrköping och en del catering firmor. Nyckel ersätter portkoden.
 
Om det är så att du inte har nyckel då får du kontakta Druidsalens kontaktperson (Se kontakt fliken) och bestämma en tid för överlämning och hämtning av nyckel till lokalen.
 
Följande uppgifter behövs vid bokning av lokal för minnesstund:
• Datum och mellan vilka klockslag minnesstunden avhålls.
• Hyran gäller för 4 timmar.
• Vem som bokar minnesstunden (begravningsbyråns representant).
• Dödsboets namn
• Faktureringsadressen
 
Tiden för bokningen görs upp i samråd med Druidsalens representant

Övrigt

• Det finns hiss på innergården till vår lokal som ligger en våning upp, för den som har svårt att gå.
• Om hissen krånglar så skall anmälan göras omgående till Nordisk Hiss 011-23 84 30 Betona vikten av omedelbar åtgärd.
• Betal parkering finns på Värmlandsgatan och längs med Norra Promenaden och även längs med den väg som man åker på till krematoriet i Folkparken.
• Matleveranser och större förpackningar tas lämpligtvis upp via hissen eller trappan som leder upp till köket, från innergården.
• Lokalen är godkänd för 120 personer och har bord och stolar för minst 90 gäster.
• Porslinet kan användas, med ett undantag och det är i två skåp där det är upp märkt att det inte får användas, därefter diskning i maskin och tillbakaplockning i skåp.
• Möbleringen i matsalen återställs, grovstädning görs, papperskorgar på toaletter töms och sopor bärs ner till behållare på innergården.
• Sopsäckar, toalettpapper mm. finns i rum som ansluter till kapprummet.
• Förvissa dig om och informera gästerna på minnesstunden om utrymningsvägar, vald uppsamlingsplats och var det finns brandsläckare, brandfilt och hjärtstartare.
• Vänligen kontrollera fönster, ljus är släckta, all elapparater som varit påslagen är avslaget och att entrédörrar är låsta, när ni lämnar.
• Ingen rökning får förekomma i lokalen eller i loftgången utanför hissen. Rökning får endast ske på avsedd plats på innergården där askkopp finns.
• Det finns mikrofon och högtalaranläggning. Fråga Druidsalens kontaktperson.
• Extrabord och leksaker för barn finns under trappan direkt till höger vid ingången.
• Det finns två barnstolar.
• Du har som hyresgäst tillgång till fri Wi-Fi. Inloggningsuppgifter finns angivna på anslagstavlan i kapprummet.
• För den gäst som har mycket att transportera upp till köket finns en vagn i valvet, bakom dörren till vänster innanför gårdsingången.
• Det är inte tillåtet att ha djur i lokalen
• Ej tillåtet med dans och hög musik i lokalen